නම: ra*** | වයස: 29
ගැටළුව

mage semen report eke volume ekai motility ekai samannaya pramanayata wada 1/2 pana adui..mama e nisa danata beheth gannawa..eya normal weida?mata babek hadanna haki weida..

පිළිතුර


මෙයට වඩා අසාමාන්‍ය වාර්තා ඇති අයත් දරුඵල ලබනව. දැන් නවීන ප්‍රතිකාර ක්‍රම මගින් ශුක්‍රාණු ප්‍රමානය ඉතා අඩු අයටත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කලබල විය යුතු නැහැ. මෙම අගය නිවැරදි කිරීමට ඖෂධ භාවිතය එතරම් සාර්ථක නැහැ. දෙදෙනාගේම වෙනත් ගැටළු ඇත් දැයි තවදුරටත් පරීක්ෂා කර IUI වැනි ක්‍රමයකට යොමුවීම වඩාත් සුදුසුයි.

Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)